Η ασφάλεια τροφίμων

Η ασφάλεια των τροφίμων, η υγιεινή και η καθαριότητα της κουζίνας καθώς και όλων των περιβάλλοντων χώρων είναι πρωταρχικής σημασίας για μας και ο πυρήνας των αξιών μας. Για το λόγο αυτό, βρισκόμαστε σε συνεχή εγρήγορση σε όλη την έκταση της αλυσίδας ξεκινώντας από την επιλογή των πρώτων υλών σε όλα τα στάδια παρασκευής του φαγητού μέχρι και την τελική διάθεσή του σε εσάς.

Με την υιοθέτηση Προτύπων Ασφάλειας και Καλών Πρακτικών Υγιεινής από όλα τα μέλη του προσωπικού μας, εγγυόμαστε την ασφάλεια των προϊόντων μας και την άριστη ποιότητα σε όλα τα επίπεδα, εξαλείφοντας κάθε πιθανό κίνδυνο μόλυνσης. H εκπλήρωση και η συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας είναι αναμφίβολα αυτό που μεταφέρει το πάθος μας για μέγιστη ποιότητα και μια ολοκληρωμένη θετική εμπειρία.

Σε καμία περίπτωση δεν θα διακινδυνεύαμε την ασφάλεια ή την υγεία των καταναλωτών, αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργούμε, και θα λειτουργούμε πάντα!